Profil | Vedenie | Kontakt | English

 

Firma URANPRES, spol. s. r. o. vznikla v roku 1994. Je právnym nástupcom Uránového prieskumu š. p., ktorý pôsobil na Slovensku od 60-tich rokov minulého storočia a zaoberal sa hlavne vyhľadávaním a prieskumom uránových zrudnení v rámci Slovenska.

V lokalite Novoveská Huta mal pridelený dobývací priestor, v ktorom sa realizoval prieskum a ťažba medených rúd. Začiatkom 90-tých rokov minulého storočia v súvislosti z politicko-ekonomickými zmenami na Slovensku došlo k obmedzeniu dotácií na prieskum a ťažbu rúd. Ťažba bola zastavená a ložisko zakonzervované.

V tomto období spoločnosť modifikovala svoju výrobnú činnosť, čím sa vyprofilovala až do dnešnej podoby, ktorá charakterizuje spoločnosť ako kvalifikovanú, kvalitnú a spoľahlivú firmu zabezpečujúcu komplexné dodávky bansko-stavebných, stavebných, geologických a vrtných prác.

Špecializované výrobné činnosti sú vykonávané kvalifikovanými výrobnými a riadiacimi pracovníkmi pre oblasť:

  • banských
  • bansko-stavebných prác
  • vrtných prác
  • geologických prác
  • stavebných prác
  • meračských prác
  • dopravy
  • elektroprác

Spoločnosť od jej vzniku sídlila v Spišskej Novej Vsi, v súvislosti s vlastníckymi zmenami je od 27.2.2013 jej sídlo v Prešove, na ulici Čapajevova 29. Hlavná výrobná, skladová a správna základňa zostala v Spišskej Novej Vsi na ulici Fraňa Kráľa 2 a v Novoveskej Hute.

 

Výroba a služby
 
 
(c) 2014 Uranpres s.r.o., Spišská Nová Ves, Webdesign: Matej Lorko